Kort #28372

 Disa.
saml.
W 9 saén, Gustavus Oatro-Gothaa
Conspectus hiatoricarnm vetustiasimorum. Para 1. 1,
1808.
Praeses: Fant, Eric. M. Uppsala

Information

Kortnr:
28372
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
W 9 saén, Gustavus Oatro-Gothaa
Conspectus hiatoricarnm vetustiasimorum. Para 1. 1,
1808.
Praeses: Fant, Eric. M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort