Kort #28434

 Dis S .
saml.
Westman, Georgius Andreae Stockholmiensis
Diss. usum rei numariae in hist. literaria domesti-
cis exemplis declarans. 1754.
Praeses: Ziervogel, Evalåus, Uppsala

Information

Kortnr:
28434
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dis S .
saml.
Westman, Georgius Andreae Stockholmiensis
Diss. usum rei numariae in hist. literaria domesti-
cis exemplis declarans. 1754.
Praeses: Ziervogel, Evalåus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort