Kort #28181

 Diss.
saml.
W & llin , Josephus Westro-Gothus
Praeoonium Johannis Baptistae Luc. cap. 5. vers. 1-1i
Matth. cap. 30 Vers. 1-12. Marc. Cap. 1. vers. 1-8.
Svecana paraphrasi traditum. L Pars 1.] 1809
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Information

Kortnr:
28181
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & llin , Josephus Westro-Gothus
Praeoonium Johannis Baptistae Luc. cap. 5. vers. 1-1i
Matth. cap. 30 Vers. 1-12. Marc. Cap. 1. vers. 1-8.
Svecana paraphrasi traditum. L Pars 1.] 1809
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort