Kort #28204

 Diss.
saml.
W & 1 1 n e r, Samuel Uplanåus
* Remedia episPastica. 1804.
i
: Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppgala

Information

Kortnr:
28204
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & 1 1 n e r, Samuel Uplanåus
* Remedia episPastica. 1804.
i
: Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppgala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort