Kort #28875

 I

L .
Diss.

0 sam]. .

' Aber 3, Ernst Georg Stockholmiensis

Om chronisk arsenikförgiftning. 1850.

i Praeses: Glas, Olavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28875
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

I

L .
Diss.

0 sam]. .

' Aber 3, Ernst Georg Stockholmiensis

Om chronisk arsenikförgiftning. 1850.

i Praeses: Glas, Olavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort