Kort #28538

 i

DiSS o

% saml-

j Widén, Dav. Ud. Ostro-Gothus

' Diss. qvid ex recentibus observationibus astronomi-
eis vel absolute certum, vel tantum verisimile de
constitutione et mggnitudine universi judicanäwm,

' disquirens. Pars 4: 1804.
Praeses: Regnér, Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
28538
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

i

DiSS o

% saml-

j Widén, Dav. Ud. Ostro-Gothus

' Diss. qvid ex recentibus observationibus astronomi-
eis vel absolute certum, vel tantum verisimile de
constitutione et mggnitudine universi judicanäwm,

' disquirens. Pars 4: 1804.
Praeses: Regnér, Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort