Kort #28094

 - _ Diss.
saml.
Wahrenberg, Erik Roland Gestricius-
Helaingus
Om Helsinglands beskattning under K. Gustaf I:s re—
gering. Del 1. 1848.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
28094
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

- _ Diss.
saml.
Wahrenberg, Erik Roland Gestricius-
Helaingus
Om Helsinglands beskattning under K. Gustaf I:s re—
gering. Del 1. 1848.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort