Kort #27596

 Diss.
saml-
T 9 n 3 g :: e e n, Petrus Westmanzma
Indifferentia actionum inaeqvali. 1760.
Praeses: Sanamark, Sveno, Uppsala

Information

Kortnr:
27596
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
T 9 n 3 g :: e e n, Petrus Westmanzma
Indifferentia actionum inaeqvali. 1760.
Praeses: Sanamark, Sveno, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort