Kort #28979

 Diss.
.. saml.
0 & m a n, Samuel Gestricius— Helsingus
Indole poesis Romanae. Pars 5. 1841.
Praeses: Östling, Ericus Engelbertus, Uppsala

Information

Kortnr:
28979
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml.
0 & m a n, Samuel Gestricius— Helsingus
Indole poesis Romanae. Pars 5. 1841.
Praeses: Östling, Ericus Engelbertus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort