Kort #28379

 : Diss.
' ' saml-
Westbeck , Gustaf Uplandus
Tankeförsök om särskilda näringars särskilda idkande.
1747
Praeses: Berch, Anders, Uppsala

Information

Kortnr:
28379
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

: Diss.
' ' saml-
Westbeck , Gustaf Uplandus
Tankeförsök om särskilda näringars särskilda idkande.
1747
Praeses: Berch, Anders, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort