Kort #28800

 Diss.
* ' saml.
f Yman, Hans Smolandus
Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Appendix 2.
1791.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28800
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
* ' saml.
f Yman, Hans Smolandus
Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Appendix 2.
1791.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort