Kort #28776

 Biss;
. saml;
Wångenberg, Andreas Ostro-Gothus
Efficacia climatum ad variam gentium indolem praeci-
pue ingenia et mores; Pars 6; 1788.
, Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28776
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Biss;
. saml;
Wångenberg, Andreas Ostro-Gothus
Efficacia climatum ad variam gentium indolem praeci-
pue ingenia et mores; Pars 6; 1788.
, Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort