Kort #29140

 Diss.
"” saml.
F 9 rlander, Joannes Helaingus
Biffieil&5"phraseos 1 in.Marc. cap.
14; vers; 19. et Joh; cap; 8. vers; 9; explicationem
sistens. 1742:
3 Praeäes: Mathesiue, Gabriel, Uppsala
i

Information

Kortnr:
29140
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
"” saml.
F 9 rlander, Joannes Helaingus
Biffieil&5"phraseos 1 in.Marc. cap.
14; vers; 19. et Joh; cap; 8. vers; 9; explicationem
sistens. 1742:
3 Praeäes: Mathesiue, Gabriel, Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort