Kort #28032

 Dias .
sam]. 0
W a 0 htmeister, Hans Grefve Westmannus-
Dal.
Om Sveriges planer och åtgärder rörande sjöröfvarne
på Madagascar 1718-1727. 1848.
i Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
28032
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias .
sam]. 0
W a 0 htmeister, Hans Grefve Westmannus-
Dal.
Om Sveriges planer och åtgärder rörande sjöröfvarne
på Madagascar 1718-1727. 1848.
i Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort