Kort #28677

 DiSBo
saml.
Wingår &, Johannes Gothoburgensis
Fertilitate ac praerogativis Regni Sviogothici na.-
turalibus. 1765.
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala

Information

Kortnr:
28677
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSBo
saml.
Wingår &, Johannes Gothoburgensis
Fertilitate ac praerogativis Regni Sviogothici na.-
turalibus. 1765.
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort