Kort #28751

 Diss.
saml.
W 11 1 f f , Dietericus Westmannus
Limitibus intellectus humani. 1774
Praeses: Christiernin, Petrus Nic. Uppsala
! _

Information

Kortnr:
28751
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W 11 1 f f , Dietericus Westmannus
Limitibus intellectus humani. 1774
Praeses: Christiernin, Petrus Nic. Uppsala
! _

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort