Kort #27872

 j Diss.
> saml.
; Tunelius , Olaus Helsingus
Exercitationes theologicae in vitam Abrahami M. 4.
! 1671
i

Praeses: Benzelius, Ericus d. ä. Uppsala

Information

Kortnr:
27872
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

j Diss.
> saml.
; Tunelius , Olaus Helsingus
Exercitationes theologicae in vitam Abrahami M. 4.
! 1671
i

Praeses: Benzelius, Ericus d. ä. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort