Kort #28888

 Diss.
o sam]. .
Ahman, Johannes M. Stockholmiensis
De peregrinationibus litterariis. Pars 1-2. 1740-45.
! Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28888
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o sam]. .
Ahman, Johannes M. Stockholmiensis
De peregrinationibus litterariis. Pars 1-2. 1740-45.
! Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort