Kort #28986

 Diss.
.. ' saml.
0 gren, Petrus Uplandus
Aphorismi, elementa eruditionis humanae praecipua
adumbrantes. 1770. '
!
? Praeses: Yckenberg, Jæhannes Jac. Uppsala

Information

Kortnr:
28986
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. ' saml.
0 gren, Petrus Uplandus
Aphorismi, elementa eruditionis humanae praecipua
adumbrantes. 1770. '
!
? Praeses: Yckenberg, Jæhannes Jac. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort