Kort #29008

 Diss.
.. Saml.
Ojer , Laurentius, Helsingus
Historiae primorum Christianorum impp. diss. prima.
1696
Praeses: Obrecht, Elias, Uppsala

Information

Kortnr:
29008
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. Saml.
Ojer , Laurentius, Helsingus
Historiae primorum Christianorum impp. diss. prima.
1696
Praeses: Obrecht, Elias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort