Kort #27884

 Diss-

5 saml.
Tybeliu 3, Gabriel G. Fjerdhundrensis
Hiatoriola controversiae recens motae, de antiqvitaäs
te Regn; Sveo-Gothici. Pars 1. 1751.

Praeses: Georgii, Carolus Frid. Uppsala

Information

Kortnr:
27884
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-

5 saml.
Tybeliu 3, Gabriel G. Fjerdhundrensis
Hiatoriola controversiae recens motae, de antiqvitaäs
te Regn; Sveo-Gothici. Pars 1. 1751.

Praeses: Georgii, Carolus Frid. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort