Kort #27614

 . Diss.
saml.
T & xtrin, Petrus Sudermannus
Fata poeseos apud Romahos. 1753.
Praeses: Hydrén, Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
27614
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
T & xtrin, Petrus Sudermannus
Fata poeseos apud Romahos. 1753.
Praeses: Hydrén, Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort