Kort #28010

 Diss.
saml.
Unonius, Gustavus Elias Ostro-Gothus
Juventus Eucharistiae, poema Tegnerianum, Latino car-
mine refictum. Pars 5. 1855.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28010
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Unonius, Gustavus Elias Ostro-Gothus
Juventus Eucharistiae, poema Tegnerianum, Latino car-
mine refictum. Pars 5. 1855.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort