Kort #28291

 i

_ Diss.
saml.

Welin, Petrus Sudermannus

Poriplo Jonae Gatchepherensis. 1754.

f Praeses: Palmberg, Laurentius Joh. Uppsala

Information

Kortnr:
28291
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

i

_ Diss.
saml.

Welin, Petrus Sudermannus

Poriplo Jonae Gatchepherensis. 1754.

f Praeses: Palmberg, Laurentius Joh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort