Kort #29116

 Diss.
saml.
Canutius, Carolus Gathlanåus
Animadversiones philologioae et criticae ad signifi-
catum primitivum vocis . Pars 2.
1800.
Praeses: Laurin, Joh. Phil. Uppsala

Information

Kortnr:
29116
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Canutius, Carolus Gathlanåus
Animadversiones philologioae et criticae ad signifi-
catum primitivum vocis . Pars 2.
1800.
Praeses: Laurin, Joh. Phil. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort