Kort #29018

 Diss.
.. 3am1.
0 rbom, Joh. Axel Medelpadus—Jemtiua
Ruins. chalifatus Bagdadici. Pars 1. 1820.
Frasses: Fahlcrantz, Christ. Er. Uppsala

Information

Kortnr:
29018
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. 3am1.
0 rbom, Joh. Axel Medelpadus—Jemtiua
Ruins. chalifatus Bagdadici. Pars 1. 1820.
Frasses: Fahlcrantz, Christ. Er. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort