Kort #28313

 , Diss.

' saml .
W 9 nnber 3, Fredrik Gestriciua-Helsingua
Afhandling om de amphibier och fiskar, som i Bibelen
omtalas. Del 5. 1827.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28313
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss.

' saml .
W 9 nnber 3, Fredrik Gestriciua-Helsingua
Afhandling om de amphibier och fiskar, som i Bibelen
omtalas. Del 5. 1827.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort