Kort #28664

 » Diss.
_ saml.
Winb 0 r g, Andreas Car. d.y. Westro-Gothus
Obligatione Christiani ad studium bonorum gperum.
1764.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28664
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

» Diss.
_ saml.
Winb 0 r g, Andreas Car. d.y. Westro-Gothus
Obligatione Christiani ad studium bonorum gperum.
1764.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort