Kort #28075

 Diss-
saml.
W 8. hlro "l:, Andreas Gestricius
De probatione per testes. Pars 2. 1780.
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Information

Kortnr:
28075
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-
saml.
W 8. hlro "l:, Andreas Gestricius
De probatione per testes. Pars 2. 1780.
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort