Kort #28149

 Diss.
-saml;
Waller , Ericus Westmannus
Legibus sumtuariis. 1755
Praeses: Dahlman, Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
28149
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
-saml;
Waller , Ericus Westmannus
Legibus sumtuariis. 1755
Praeses: Dahlman, Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort