Kort #27604

 Diss.
saml.
Teng 3 trand , Ericus Gustavus Westra—
_ Gothus
Poeseos gentium septentrionalium antiquissimae. Spec.
3. 1799
Praeses; Afzelius, Andreas Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
27604
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Teng 3 trand , Ericus Gustavus Westra—
_ Gothus
Poeseos gentium septentrionalium antiquissimae. Spec.
3. 1799
Praeses; Afzelius, Andreas Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort