Kort #28003

 Diss.
saml.!
Unger, Gustavus Wermlandus
Stemmata gentium Romanarum. Prolegom. Para 4. 1840.
Praeses: Wahlström, B. Hjalm. Uppsala

Information

Kortnr:
28003
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.!
Unger, Gustavus Wermlandus
Stemmata gentium Romanarum. Prolegom. Para 4. 1840.
Praeses: Wahlström, B. Hjalm. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort