Kort #27784

 Diss.
saml.
'Tcppeliua,GustafFenno
j Försök till en afhandling om benen i menniskokmpå
pen. Sto 6. 1809.
W Praeses: Romanson, Henricus Wilh. Uppsala

Information

Kortnr:
27784
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
'Tcppeliua,GustafFenno
j Försök till en afhandling om benen i menniskokmpå
pen. Sto 6. 1809.
W Praeses: Romanson, Henricus Wilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort