Kort #28670

 Disa.
saml.
Winge, Magnus Julius Stockholmiensia
De reservatia majestatis divinae. Pars 1. 1757.
Praeseazzïhro, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28670
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
Winge, Magnus Julius Stockholmiensia
De reservatia majestatis divinae. Pars 1. 1757.
Praeseazzïhro, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort