Kort #28328

 _ Diss.
saml.
V 9 nnerbom, Olavus Wastro-Gothus
Veritate imputationis Justitiae Christi. 1754.
1
3 Praeses: Schyllbarg, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28328
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
V 9 nnerbom, Olavus Wastro-Gothus
Veritate imputationis Justitiae Christi. 1754.
1
3 Praeses: Schyllbarg, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort