Kort #29295

 DiSSé
— saml.
S 0 h i (: k, Andreas Fierdhundrensis
Atlas, aive 0 1744?
Praeses: Mathesiue, Gabriel, Uppsala

Information

Kortnr:
29295
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSé
— saml.
S 0 h i (: k, Andreas Fierdhundrensis
Atlas, aive 0 1744?
Praeses: Mathesiue, Gabriel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort