Kort #27946

 %
Diss.
, , saml.
!
; Ugglas, Curt Gustaf af, Frih. Westmannus-Dal.
Om åkerlagar. Del 4. 1841.
Praeses: Lundell, Jacob, Uppsala

Information

Kortnr:
27946
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

%
Diss.
, , saml.
!
; Ugglas, Curt Gustaf af, Frih. Westmannus-Dal.
Om åkerlagar. Del 4. 1841.
Praeses: Lundell, Jacob, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort