Kort #29341

 Diss.

* MH saml.

W & 1 lsterason, Carolus Ioannes Gestri-
cius-Helsingus

De-natura literarum äebilium, quae dicuntur,
" W et in lingua Arabica dbvenienttwm.
1854.
Praeses: Nordling; Ioannes Theodorus, Uppsala

Information

Kortnr:
29341
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

* MH saml.

W & 1 lsterason, Carolus Ioannes Gestri-
cius-Helsingus

De-natura literarum äebilium, quae dicuntur,
" W et in lingua Arabica dbvenienttwm.
1854.
Praeses: Nordling; Ioannes Theodorus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort