Kort #28304

 Diss.
Saml.
Vene :: b a m, Ericus Westm—Gothua
* De partibus theologiae Christianae. 1767.
3 Praeses: Kinmark, Eric. Uppsala

Information

Kortnr:
28304
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saml.
Vene :: b a m, Ericus Westm—Gothua
* De partibus theologiae Christianae. 1767.
3 Praeses: Kinmark, Eric. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort