Kort #28818

 Disa.
saml.
Zelleniua, Nicolau-
De indole et differentiis caussam forensium. Pars
1. Membrana generale. 1752.
Praeses: Fick, Johanne: Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28818
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
Zelleniua, Nicolau-
De indole et differentiis caussam forensium. Pars
1. Membrana generale. 1752.
Praeses: Fick, Johanne: Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort