Kort #27699

 Diss.
saml.
Thunius, Ericus Sudermannus
De monetae aereae, in Svecia, rotundae. Ccntinuatio.
[Pars a.] 1731.
! Praeses: Grönwall, And. Uppsala

Information

Kortnr:
27699
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thunius, Ericus Sudermannus
De monetae aereae, in Svecia, rotundae. Ccntinuatio.
[Pars a.] 1731.
! Praeses: Grönwall, And. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort