Kort #29067

 !

Diss.
% saml.
1 Ahlin, Ericus Uplandus

i

; De comoedia Aristophanis quae inscribitur

' . Pars 2. 1831.

i Praeses: Hagberg, Carolus Augustus, Uppsala

Information

Kortnr:
29067
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

!

Diss.
% saml.
1 Ahlin, Ericus Uplandus

i

; De comoedia Aristophanis quae inscribitur

' . Pars 2. 1831.

i Praeses: Hagberg, Carolus Augustus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort