Kort #27894

 Diss.
saml.
* T 55. rnsl; :: ö m, Christcphorus Uplandus
Alandia, maris Baltici insula. Pars 1. 1759.
% Praeses: Frondin, Elias, Uppsala

Information

Kortnr:
27894
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
* T 55. rnsl; :: ö m, Christcphorus Uplandus
Alandia, maris Baltici insula. Pars 1. 1759.
% Praeses: Frondin, Elias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort