Kort #28005

 Diss.
am.)
Ungar, Jonae Wemlandus
Ad Geneseos cap." 6-9. observationes. Para 9. 1822.
Praeses: Knös, Guatam, Uppsala.

Information

Kortnr:
28005
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
am.)
Ungar, Jonae Wemlandus
Ad Geneseos cap." 6-9. observationes. Para 9. 1822.
Praeses: Knös, Guatam, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort