Kort #27651

 Diss.

saml.
Thengberg, Pehr Adrian Westro-Gothus
Landtdagarne i Westergötland 1676. Del 1. 1848.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
27651
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml.
Thengberg, Pehr Adrian Westro-Gothus
Landtdagarne i Westergötland 1676. Del 1. 1848.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort