Kort #28462

 Ä Diss.

; ' saml.

; W & string, Petrus Christoph. Ostro-Gothus
Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Appendix
22. 1814.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

%

l

l

Information

Kortnr:
28462
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Ä Diss.

; ' saml.

; W & string, Petrus Christoph. Ostro-Gothus
Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Appendix
22. 1814.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

%

l

l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort