Kort #28748

 Diss.
saml.
-Wulf, Carolus Ericus Sudermannus
In inflammationes asthenicas observationes. 1810.
Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala

Information

Kortnr:
28748
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
-Wulf, Carolus Ericus Sudermannus
In inflammationes asthenicas observationes. 1810.
Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort