Kort #28978

 !
Diss-
.. saml.
0 & m a n, Petrus Jac. Gothoburgensis
De Divinitate Christi Jesaianis oraculis vindicata.
1813.
Praeses: Wetterberg, Carolus, Uppsala

Information

Kortnr:
28978
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

!
Diss-
.. saml.
0 & m a n, Petrus Jac. Gothoburgensis
De Divinitate Christi Jesaianis oraculis vindicata.
1813.
Praeses: Wetterberg, Carolus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort