Kort #28271

 Diss.
saml-
Wattrangius , Abrahamus J. Sudermannus
Subjecto &;adjuncto. 1649
Praeses: Unonius, Olaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28271
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Wattrangius , Abrahamus J. Sudermannus
Subjecto &;adjuncto. 1649
Praeses: Unonius, Olaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort