Kort #28548

 Diss.
saml.
Widgren , Ericus Angermannus
Amore et odio. 1776 ,
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28548
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Widgren , Ericus Angermannus
Amore et odio. 1776 ,
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort